Tjenester

Tjenester

Prosjektadministrasjon for eiendomsforvaltere boligselskaper i Oslo-området

Når bygge prosjektet skal planlegges er du avhengig av ledelse, samarbeid og kommunikasjon for å få til et optimalt bygge resultat. Vi kan hjelpe deg med å skape og opprettholde en god prosjektadministrasjon med en kontinuerlig og jevn fremdrift. I tillegg må økonomisk oppfølging være i takt med fremdriften for i et hvert byggeprosjekt.


 

Profesjonell prosjektadministrasjon til deg som oppdragsgiver

Av erfaring har ofte oppdragsgivere innenfor byggebransjen behov for bistand. Prosjektadministrasjon er et felt som krever at man holder kontroll på mange ting samtidig. Dårlig kontroll forårsaker dessverre ofte til forsinkelser, ekstra kostnader og dårlig kvalitet.

 

Vi i Byggkonsulentene-Øst AS ønsker å kunne kan bistå deg som oppdragsgivere med prosjektadministrasjon for dine byggeprosjekter i Oslo- området. Vi har mange år med erfaring innenfor prosjektadministrasjon og prosjektledelsen innen byggeprosjekter.

Typiske byggeprosjekter vi håndterer med velfungerende prosjektadministrasjon i Oslo er:

Våtromsrehabilitering

Fasaderehabilitering

Omlegging av tak

nybygg, ombygging og tilbygg.

Ta kontakt dersom du har behov for prosjektadministrasjon.

Ansvarlig søker i Oslo- og Østlandet for byggesaker med søknadsplikt

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant i forhold til søknader, prosjektering, utførelse og kontroll av byggesaker med søknadsplikt. Kortere fortalt kan man si at Ansvarlig søker har ansvaret for å sjekke alle lover som omhandler byggesaken.


 

Ansvarlig prosjekterende kombinert med Ansvarlig søker

Som nevnt overfor må man ha en Ansvarlig søker i byggesaker med søknadsplikt, men det er også pålagt at slike byggesaker også har en Ansvarlig prosjekterende. Den Ansvarlig prosjekterende skal danne et grunnlag for de som skal utføre arbeidet.


 

Trenger du Ansvarlig søker og Ansvarlig prosjekterende?

Dersom du har behov for en Ansvarlig søker og prosjekterende kan du ta kontakt med oss i Byggkonsulentene-Øst AS. Vi har mange år med erfaring som Ansvarlig søker og kan kvalitetssikre at ditt byggeprosjekt blir håndtert på en god måte, både for søknadsbehandlerne, arbeiderne og deg som tiltakshaver.

Arkitekt

Konstruksjonsikkerhet

Brannprosjektering er avhengig for din sikkerhet

Dersom man ikke tar høyde for grundig brannprosjektering i forkant av bygging, kan konsekvensene bli særdeles ille. I beste fall blir unøyaktig brannprosjektering kun kostbart. Det er viktig at de branntekniske tiltakene blir nøye planlagt i en hver byggesak.


 

Brannprosjektering – de forskjellige nivåene

Man kan dele opp brannprosjektering i disse nivåene:

Overordnet brannstrategi – rammevilkår og krav til funksjoner for måloppnåelse

Ytelsesnivå – Fastsatte verdikrav til bygningsdeler og byggevarer

Detaljnivå – Valg av tekniske løsninger som forutsetning for utførelse


 

Brannprosjektering med grundige vurderinger

Vår brannprosjektering innebærer:

  • Brannteknisk konsept
  • Branntekniske prosjektering

  • Branntekniske detaljer

Brannteknisk rådgivning

Branntegninger

Utarbeidelse av branntekniske statusrapporter

Alle våre tjenester innenfor brannprosjektering er etter kravene i Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven.

Ta kontakt på telefon: 911 96 380 eller send oss en E-post til: lars.thomas.moen@byggkonsulentene-ost.no dersom du ønsker mer informasjon om brannprosjektering.

Lyd og viberasjon

Bygningsfysikk med energi

Bygningsfysikk er forståelsen for klimatilpasninger for bygningskonstruksjoner. Bygningsfysikk har utvilsomt mye å si for byggets muligheter for energiøkonomisering, samtidig som godt inneklima skapes.

Byggkonsulentene-Øst AS utfører energikontroll etter TEK10 og TEK17 for de fleste nye bygg.


 

Vi har høy kompetanse på materialkunnskaper, og hvordan man kan oppnå full effekt og ytelse fra de forskjellige byggematerialene med helhetlige løsninger. Dersom du trenger en obligatorisk tredjepartskontroll innen bygningsfysikk kan vi bistå deg med profesjonelt utført arbeid med kontroll, men også prosjektering av byggeprosjekter som er pålagt kompetanse på bygningsfysikk.

Prosjektering av fasaderehabilitering i Oslo med Østlandet

Fasaderehabilitering er i mange tilfeller en omfattende og krevende prosess. Det er også viktig å tenke på at arbeidet innen fasaderehabilitering skal bli 100% perfekt.

Også her er prosjektadministrasjon viktig med tanke på og oppnå optimalisert fasaderehabilitering.

Fasaderehabilitering koster mye penger samtidig som det er tidkrevende viktig for å opprettholde verdien på eiendommen. Av erfaring vet vi at grundig prosjektering av fasaderehabilitering resulterer i ypperste kvalitet.


 

Fasade- , våtromsrehabilitering med prosjektering av fagfolk

Vi i Byggkonsulentene-Øst AS påtar oss prosjektering og administrasjon av fasaderehabilitering, men også prosjekter innenfor våtromsrehabilitering og omlegging av tak. Vi har mange års erfaring med prosjektering for ulike byggeprosjekter. Små og store. Byggkonsulentene-Øst AS tar på oss alle typer alle arbeider:

  • Vi kan også bistå med byggtekniske tegnearbeid.

  • Vårtomsrehabilitering.

  • Omlegging av tak.

  • Nybygg, tilbygg eller ombygging.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende vår prosjektering av fasaderehabilitering kan du ta kontakt med oss på telefon: 911 96 380 eller sende oss en E-post til: lars.thomas.moen@byggkonsulentene-ost.no

Bygningsfysikk med energi

Bygningsfysikk er forståelsen for klimatilpasninger for bygningskonstruksjoner. Bygningsfysikk har utvilsomt mye å si for byggets muligheter for energiøkonomisering, samtidig som godt inneklima skapes.

Byggkonsulentene-Øst AS utfører energikontroll etter TEK10 og TEK17 for de fleste nye bygg.


 

Vi har høy kompetanse på materialkunnskaper, og hvordan man kan oppnå full effekt og ytelse fra de forskjellige byggematerialene med helhetlige løsninger. Dersom du trenger en obligatorisk tredjepartskontroll innen bygningsfysikk kan vi bistå deg med profesjonelt utført arbeid med kontroll, men også prosjektering av byggeprosjekter som er pålagt kompetanse på bygningsfysikk.

Miljø

Tilstand

Rapporter

Kontroll

Byggeledelse for fasade rehabilitering i Oslo

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler.
Les mer    JEG GODTAR